Kdo se nestará, ať se pak nediví

arrow up right 2Právo občana na účast na veřejném zasedání zastupitelstva obce
Často se při dotazu, proč lidé nechodí na veřejná zastupitelstva obce, setkávám s odpovědí „Proč bych tam chodil(a), když se můžu pouze dívat a mlčet.“ Možná hlavně z těchto důvodů je účast občanů mnohdy velmi malá, až mizivá. Lidé se mýlí, na vině je nedostatečná znalost Zákona č. 128/2000 Sb. ze dne 12. dubna 2000 o obcích.
práva občana obce při veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Zákon v tomto případě kromě jiného říká:
Občan má právo vyjadřovat na veřejných zasedáních zastupitelstva obce svá stanoviska k projednávaným věcem.
V praxi má tedy občan právo před hlasováním zastupitelů o projednávaném bodu požádat o slovo a říci svůj názor, případně návrh k projednávaným věcem a řídící jednání zastupitelstva mu musí udělit slovo. Jednací řád, který má ze zákona každá obec, určuje čas daný jednacím řádem pro vyslovení názoru a určuje počet vystoupení k danému bodu (v Borohrádku je čas omezen na 3 minuty a jedno vystoupení k jednomu bodu).
Kromě jiného má občan ze zákona právo:
         * Hlasovat v místním referendu.
         * Vyjadřovat se k návrhu rozpočtu obce.
         * Nahlížet do rozpočtu obce, do usnesení a zápisů zastupitelstva obce, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.
Práva občanů obce najdete v § 16 výše uvedeného zákona o obcích. Demokracie je sice pomalá, ale lidstvo zatím nic lepšího nevymyslelo. Vaše účast je vhodná, vždyť zastupitelé rozhodují o užití vašich peněz.
Ing. Miroslav Palhoun,
zastupitel Borohrádku

Kdy a kde ohnout hřbet

ondracek zd wZatímco ministr zahraničí navštívil Ukrajinu, kde v předklonu velebil fašistickou administrativu, já navštívil Rusko, kde jsem se poklonil památce obětí blokády města Leningrad (dnes znovu Petrohrad). Oba jsme ohnuli hřbet, ale každý za jiným účelem.

Berlínská manifestace s účastí delegace z našeho kraje

19 dem dkp wuSté výročí umučení socialistů Rosy Luxembourgové a Karla Liebknechta si připomněla delegace Východočechů, Středočechů i Pražanů (členů a příznivců SFEL-R). Spolu s deseti tisíci převážně mladých lidí z různých levicových stran a uskupení se vydala z centra berlínské čtvrti Fridrichsfelde na místní velký hřbitov. Zde byl vybudován památník, který připomíná jména mnoha socialistů i komunistů od roku 1919. Květiny, zejména rudé karafiáty, zde pokládají mnozí občané ještě před příchodem velkého průvodu. Položila je zde skupina z Čech - účastnil se také místopředseda ÚV KSČM Václav Ort a předsedkyně KhKV KSČM Věra Žižková.

Stoleté výročí republiky

vlajkaKdyž tak sleduji naše „objektivní“ sdělovací prostředky tak jen žasnu. O vznik ČSR se zasloužili Masaryk, Beneš, Rašín, ale o Štefánikovi nic moc. Co ale vliv VŘSR na vznik republiky? Revoluční nálada během první světové války rostla, ale o tom ani slovo. Nejvíce se mi líbí, že se vychvaluje vše, co bylo do roku 1948. Nejúspěšnější období ale bylo období 1948-1990. Statistiky to dokazují, ale o tom se mladé generaci narozené po roce 1989 neřekne ani slovo.
Strana 1 z 35

KH KV KSČM

Reklama

logo komise mladeze

Go to top